upoznajmo fragment VII

English

Grafika ‘Fragment VII’, sa motivima Saborne Crkve, je deo izložbe Fragmenti II: Beograd’.

This slideshow requires JavaScript.

Saborna Crkva u Beogradu je Srpska Pravoslavna Crkva. Izgradnja Saborne Crkve je započeta 1837. godine po naredbi kneza Miloša Obrenovića, a završena 1840. godine.

Ikone na ikonostasu, pevnicama, tronovima i predikaonici, kao i kompozicije na zidovima i svodovima je izveo Dimitrije Avramović, jedan od najznačajnijih srpskih slikara 19. veka, dok je ikonostas izradio vajar Dimitrije Petrović.

Svojom arhitekturom, umetničkim delima i bogatom riznicom Saborna Crkva predstavlja izuzetan spomenik kulture.